Over Ons

dit is wie we zijn & wat we doen​

Over Ons

Wie we zijn!

Cristina Caliguiran als Joan van Berkel zijn beiden geboren op de Filipijnen. Inmiddels wonen en werken Cristina als Joan al lange tijd in Nederland. Zeker in de beginfase was dit niet altijd eenvoudig.

Cristina Caliguiran

Voorzitter

Joan
van Berkel

Secretaris & Penningmeester

Ze liepen al snel op tegen grote cultuurverschillen, illegaliteit en complexe wet- en regelgeving. Het was niet altijd eenvoudig om daar goed mee om te gaan.

Dit geldt niet alleen voor henzelf maar ook voor heel veel derdelanders die zij in de afgelopen jaren hebben leren kennen. Er behartigde geen vakbond de belangen van deze groep werknemers. Inmiddels zijn beide bestuursleden, Cristina en Joan, ervaringsdeskundigen.

Dat was dan ook een belangrijke reden voor hen om over te gaan tot het oprichten van de vakbond, Worlwide Labor Union (WWLU). Cristina en Joan hebben een grote passie om mensen uit andere delen van de wereld te helpen en te begeleiden wanneer zij komen wonen en werken in Europa.

Voorzitter Cristina is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de vakbond.

Secretaris en penningmeester Joan is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de financiën.

Het bestuur van WWLU ziet uit naar uw lidmaatschap om zo de woon-, werk- en leefsituatie van de steeds groter wordende groep arbeidsmigranten te kunnen behartigen en te verbeteren.

Heb je vragen, reacties, ideeën of verzoeken aan Cristina, Joan of de vakbond in het algemeen dan graag reageren via info@worldwidelaborunion.com

Onze doelen

Ondersteunen in grensoverschrijdende arbeid

In toenemende mate vindt werk grensoverschrijdend plaats. Werknemers krijgen door internationalisering te maken met complexe wet- en regelgeving in diverse landen. Ook zijn er in Europa steeds meer derdelanders werkzaam. Deze ontwikkeling noopt wat WWLU betreft tot een vakbond die zich richt op internationaal werkende mensen die veelal grensoverschrijdend werkzaam zijn. De ene dag in Nederland, de andere dag in Duitsland en weer een ander dag in België en dan ook nog vaak als derdelander. Dit leidt tot veel onduidelijkheid voor werknemers, werkgevers en overheden. Samen met alle stakeholders streven wij ernaar om meer duidelijkheid te scheppen en duidelijke afspraken te maken. Dat doet WWLU graag in samenwerking met leden, overheden en andere organisaties uit diverse landen.

Beïnvloeden voor duidelijke wet- en -regelgeving

Los van de toenemende internationalisering is er ook binnen de landsgrenzen van ieder land sprake van een toenemende complexiteit op het gebied van wet- en regelgeving. Dat leidt al snel tot (onbewuste) misstanden omdat werknemers en werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. WWLU wil op eenvoudige en laagdrempelige wijze werknemers informeren over wet- en regelgeving waar zij op de arbeidsmarkt mee te maken krijgen.

Bevorderen van goede werk-, woon-, en leefomstandigheden

Het is van cruciaal belang dat werknemers goede werk-, woon- en leefomstandigheden hebben wanneer zij ergens in Europa werkzaam zijn. Zowel de werknemer en werkgever, als hun directe omgeving zijn niet gebaat bij slechte en erbarmelijke woon- werk- en leefomstandigheden. Ook hier is WWLU scherp op en stelt zij misstanden aan de kaak.