Richtlijnen

WWLU WERKT CONFORM ISO 26.000

Richtlijnen

DE INTERNATIONALE RICHTLIJN VOOR MVO, MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.

De richtlijn heet officieel ‘Guidance on Social Responsibility’. Met ISO 26.000 verankert WWLU haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. WWLU werkt volgens de richtlijnen, internationale conventies, VN-verdragen, ILO, OESO en Global Compact, die bij ISO 26.000 aansluiten.