Melding misstanden

Melding misstanden

Veelal werken werkgevers en werknemers uit Europa en Azië in harmonie samen. Er is veel respect over en weer. Helaas weten wij maar al te goed dat er in sommige gevallen sprake is van uitbuiting en (ernstige) misstanden.

Soms opzettelijk maar vaak ook onbewust. Dat kan voortvloeien uit winstbejag, maar ook uit complexe wet- en regelgeving. Mocht u misstanden tegenkomen, dan kan je deze in volledige vertrouwelijkheid bij ons melden via info@worldwidelabourunion.com of via ons contactformulier

Onze rol

Wij bekijken dan samen met u wat de beste oplossing is. Dat kan betekenen dat wij samen met de desbetreffende werkgever in gesprek gaan of dat wij je helpen met het maken van een melding bij een ambassade, de POLO, POEA of een andere (overheids-) organisatie.

Melden

WWLU ziet het als haar taak misstanden te melden bij overheden en controle-instanties die daarvoor door regeringen zijn aangesteld.
Ook contacten met de pers worden veelvuldig onderhouden om misstanden onder de aandacht van een groter publiek te krijgen.

Maak een melding