CAO’s

Collectieve arbeidsovereenkomsten

CAO’s

De CAO’s van de onafhankelijke vakbond WWLU

WWLU sluit als onafhankelijke vakbond met werkgeversorganisaties collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). Het gaat hierbij om bedrijfs-, branche-, landelijke en grensoverschrijdende CAO’s.

Binnenvaart CAO

WWLU heeft een principe-akkoord gesloten met een branchevereniging voor de binnenvaart. Het betreft hier met name arbeidsvoorwaarden voor derdelanders die in Europa aan het werk zijn als lichtmatroos, matroos, volmatroos en stuurman in de binnenvaart binnen Europa.

Visserij CAO

WWLU heeft een principe-akkoord gesloten met een branchevereniging voor de zeevisserij. Het gaat hier met name om arbeidsvoorwaarden voor derdelanders die in Duitsland maar ook in Nederland aan het werk zijn als zeevisser.

Uitzend CAO

WWLU heeft een principe-akkoord gesloten met een branchevereniging voor de uitzendbranche. Doelstelling is om een CAO samen te stellen die in meerdere Europese landen toe te passen is. Ook wordt speciaal aandacht gegeven aan derdelanders die in Europa werkzaam zijn.

Momenteel onderhandelen wij over de juiste invulling van al deze bovenstaande CAO’s die wij voornemens zijn voor 5 jaar te willen sluiten waarna deze stilzwijgend telkens met een jaar zal worden verlengd.

Verder is het principe-akkoord van alle cao’s voorgelegd aan onze leden!

Voor Werkgevers

Uw nieuwe CAO?

Bent u als werkgever of werkgeversorganisatie op zoek naar een vakbond om een CAO te sluiten? Dan gaan wij graag met u om tafel om te bekijken wat we kunnen betekenen.

WWLU is een onafhankelijke vakbond, die gespecialiseerd is in het sluiten van CAO’s en met name gericht op internationale en grensoverschrijdende arbeid. Vanuit onze expertise sluiten wij CAO’s met werkgevers die begrijpen waarom goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van belang zijn voor iedereen. Vanuit dat perspectief gaan wij ook graag om tafel voor het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst: Een CAO waarbij iedereen gebaat is, zowel werknemers als werkgevers.

Onafhankelijk WWLU is een onafhankelijke vakbond, die gespecialiseerd is in CAO’s en internationale arbeid. Vanuit onze expertise sluiten wij CAO’s met werkgevers die begrijpen waarom goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van belang zijn voor iedereen. Vanuit dat perspectief gaan wij ook graag om tafel voor het sluiten van een CAO. Een CAO waarbij iedereen gebaat is, zowel werknemers als werkgevers.

Reacties, ideeën en verzoeken graag aan info@worldwidelaborunion.com

Wij kijken graag naar de mogelijkheden voor u als werkgever.